Sejlererfaring

SKAL MAN KUNNE SEJLE?

Det er ikke et krav, at du kan sejle, men du skal have lyst til at lære det, og det gør du hurtigt, når du er på båden hele tiden. Vi er ikke et rejseselskab, så du kommer til at sejle på lige fod med os, vi deles om rortjansen, og vi er altid to på vagt samtidig.

NÅR ERFARING ER NØDVENDIG

På enkelte togter er sejlererfaring påkrævet. Det er primært på de længere stræk, hvor vi skal deles om dag- og nattevagter. Når vi siger sejlererfaring betyder ikke at du skal være en super sejler eller have 10+ års erfaring. Men du skal være tryg ved at håndtere basal sejlads.