Økonomi

ØKONOMI

I løbet af turen slides der meget på båden. Derfor betaler en gast til det vi kalder køjepenge. Køjepengene går til vedligeholdelse af båden, reservedele, forsikring, slid og lign. Dette er standard for en dansk sejlbåd og følger retningslinjerne opstillet af Forening Til Langturssejlads Fremme (www.FTLF.dk). 

  • En køjeplads koster 225 kr. pr. kalenderdag. Antal dage x 225 kr. ( Hvis man er med på mere end 1 togt efterhinanden falder køjeprisen til 200 kr. pr. dag for anden togt og frem efter)

  •  Børn under 15 år betaler halv pris kun ifølge med forældre. (Par med 1 mindre barn betales der kun for de 2 forældre/Voksne) 

  • Gastepladsen er først din, når køjepengene er indbetalt for første togt. betaling til fælleskassen skal ske senest 1 måned inden på mønstring. Ved gaster plads på mere end 1 togt betales resten af køje pengene 1 måned inden første påmønstring.

  • Hvis man bliver forhindret i at tage med eller vil afmønstre inden togtet er slut, tilbagebetales køjepenge kun, hvis der er fundet en anden gast, som kan overtage pladsen, og som godkendes af os. Indbetaling til fælleskassen betales tilbage for de dage man afmønstre før tid selv om der ikke findes en anden gast.

  • Hvis vi beder en gast om at afmønstre før tid tilbagebetales køjepenge svarende til det antal dage, der er tilbage på det pågældende togt samt fælleskassen.

Fælleskassen

Alle ombord skal bidrage til de løbende fællesudgifter: brændstof, mad,vand, havnepenge, indcheckningsgebyrer, crusing permits, strøm, m.m. Fællesudgifterne er på 130 kr. pr. person pr. dag. (90 kr ved børn under 15 år )

Lommepenge

Oftest spiser vi ombord på båden, men hvis vi går i land og spiser på restaurant eller lignende, dækkes det af egen regning med mindre andet aftales. Ligeledes er indkøb af varer som slik, alkohol, sodavand og lignende for egen regning. Der vil dog blive købt “nattevagt” snacks og lign til fælleskabet for fælleskassen, dette vil blive aftalt løbene med gasterne og kommer også helt an på hvor i verden vi sejler.

Juridisk

Virak er hverken et rejsebureau, eller et kommercielt skib. Virak sejler privat, men har gaster med på eventyr. Gastesejlads er juridisk set en sejltur på “delebasis”.
Mange myndigheder ude i verden ønsker at beskytte deres egen charterflåde, og vi ønsker ikke at havne i problemer fordi de fejlagtigt tror at der er tale om “forhyring” eller “charter”.  Det er derfor vigtigt, såfremt myndighederne spørger, at du svarer følgende: “Jeg betaler ikke for at sejle med Virak, men vi deles om udgifterne ombord”. Dette er direkte råd fra FTLF