Økonomi

HVAD KOSTER DET?

Der er mange udgifter forbundet med langturssejlads, båden bliver slidt langt mere intenst, og som tommelfingerregel siger man at 1 års langtur svare til 10 sæsoner i hjemlige farvande. Det slid der kommer på grejet er altså enormt og derfor koster det noget at være med som gast. Vi har valgt at sejle på delebasis, altså deler vi udgifter til turen og som gast skal du betale til fælleskassen og køjepenge.

Køjepengene er fastsat til 200 dkkr pr dag

Fælleskassen er fastsat til 130 dkkr pr dag

Køjepengene følger retningslinjerne fra FTLF. Pengene går til vedligeholdelse af båden, reservedele, forsikring, sejl, slid og lignende udgifter.

Fælleskassen dækker udgifter til brændstof, mad, vand, havnepenge, gebyrer ved chech-in, crusing permits, strøm og mere i den dur. Når vi spiser på restaurant eller lignende, er måltidet for egen regning, med mindre vi har truffet en fælles beslutning om at lade fælleskassen betale. Hvis der er luft i budgettet på et togt kan fælleskassen gi’ lidt slik, en kold øl eller en sodavand, og engang imellem køber vi snacks til nattevagterne eller lidt godt til en grillaften. Det er noget vi aftaler med hinanden og det er helt afhængigt af, hvor i verden vi sejler og hvad priserne er. 

HUSK AT GASTEPLADSEN FØRST ER DIN, NÅR DU HAR INDBETALT ET DEPOSITUM PÅ 5000 DKKR.
 RESTEN AF KØJEPENGENE SAMT BETALING TIL FÆLLESKASSE  FOR FØRSTE TOGT SKAL SKE SENEST 1 MÅNED INDEN DU PÅMØNSTRER.
HVIS DU SEJLER MED PÅ MERE END 1 TOGT BETALER DU FOR DET EFTERØLGENDE TOGT SENEST 30 DAGE FØR DETTE TOGT BEGYNDER.

AFMØNSTRING FØR TID

Hvis man bliver forhindret i at tage med eller vil afmønstre inden togtet er slut, tilbagebetales køjepenge/depositum kun hvis der er fundet en anden gast, som kan overtage pladsen, og som godkendes af os. Af de penge der indbetales til fælleskassen, tilbagebetales beløbet for det antal dage, man afmønstre før tid. Dette gælder også hvis der ikke er fundet en anden gast.

Vi regner absolut ikke med det bliver aktuelt, men hvis vi beder en gast om at afmønstre før tid, tilbagebetaler vi et beløb for både køjepenge og fælleskasse, svarende til det antal dage der er tilbage på togtet (eller togterne).

SÆRLIGT I FORHOLD TIL COVID-19

Hvis vi aflyser togter, fordi vi vurdere at et togt bliver svært at gennemfører på grund af Covid-19 restriktioner får gaster fuld refusion.

Nogle lande har pt krav om covid-19 test ved indklarering. Omkostningerne ved disse tests er ikke en del af fællesudgifterne, men betales indtil videre af egen lomme. 

DET JURIDISKE

Virak er hverken et rejsebureau, eller et kommercielt skib. Virak sejler i privat regi, men har gaster med på eventyr. Gastesejlads er juridisk set en sejltur på “delebasis”.

Mange myndigheder ude i verden ønsker at beskytte deres egen charterflåde, og vi ønsker ikke at havne i problemer, fordi de fejlagtigt tror, at der er tale om “forhyring” eller “charter”.  Det er derfor vigtigt, såfremt myndighederne spørger, at du svarer følgende: “Jeg betaler ikke for at sejle med Virak, men vi deles om udgifterne ombord”. Det er en direkte anbefaling fra FTLF som vi vælger at følge.